Wat is Intermittent Fasting (IF)?

Intermittent Fasting is een dieetvorm waarbij je op geplande momenten niets eet, oftewel gaat vasten. Er zijn verschillende vormen van IF:

  • 5-2 methode
    Hierbij eet je 5 dagen normaal, waarna je 2 dagen vast. Tijdens deze 2 dagen vasten mag je nog wel iets eten, maar altijd minder dan 25% van je normale energiebehoefte.

  • 16:8 methode
    Hierbij eet je in een tijdspan van 24u alleen maar binnen 8u, de overige 16u eet je niks.

  • Alternate day
    Hierbij eet je de ene dag normaal en de andere dag vast je. Op de dagen dat je vast, mag je nog wel iets eten, maar altijd minder dan 25% van je normale energiebehoefte.

Effecten op de lange termijn

Alle 3 de methodes zorgen voor energierestrictie en leiden dus tot gewichtsverlies. Gegevens over de langetermijneffecten van IF op gezondheid en ziekterisico zijn echter zeer beperkt. Het is dan ook niet mogelijk om aan te geven of IF op de lange termijn risico’s met zich meebrengt. Wanneer je langere tijd afwisselend vast, is het bovendien van belang om goed in te gaten te houden dat je alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt op de dagen dat je wel normaal eet. Daarnaast is het goed om te weten dat IF enkel toepasbaar is voor mensen die niet in risicogroepen vallen. Mensen met een medische aandoening (bv. Diabetes Mellitus) kunnen beter niet aan IF doen. Ook kinderen of ouderen kunnen hier beter niet aan beginnen.

Positie WW ten opzichte van IF

Het doel van WW is om mensen te inspireren tot gezonde gewoontes. Met een bewezen programma op basis van voedings- en gedragswetenschap stuurt WW aan op een gezonder eetpatroon. Voor een goede gezondheid wordt wereldwijd aanbevolen om geen voedingsgroepen uit te sluiten, bij WW zijn er dan ook geen voedingsmiddelen die verboden zijn.

Diëtiste WW aan het woord: "Wanneer je langere tijd afwisselend vast, is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt op de dagen dat je wel normaal eet. Met intermittent fasting verander je je eetgewoonten namelijk niet. Kies dus liever voor een verantwoord eetpatroon waarbij je langzaam afvalt zonder dat je inlevert op belangrijke voedingsstoffen."

Bij IF sluit je geen voedingsgroepen uit, maar eet je alleen binnen vaste periodes. IF biedt daarnaast geen specifieke voedingsrichtlijnen die gebaseerd zijn op een gezond en gevarieerd eetpatroon. Je behoudt dus je oorspronkelijke eetpatroon, maar dan op enkel tussen bepaalde periodes. WW wilt juist mensen een gezonde levensstijl aanleren wat ze ook op de lange termijn volhouden. IF daarentegen is zo tijdsgevoelig, dat de kans klein is dat je dit voor de rest van je leven zult toepassen. Naar onze mening draagt IF dus niet bij aan het ontwikkelen van gezonde gewoontes op de lange termijn. Meer weten over WW in vergelijking met andere diëten? Klik hier!

WW en IFF combineren

Wanneer je als WW Member het WW programma en IF wilt combineren, is het belangrijk om rekening te houden met het volgende. Als member bepaal je zelf hoe, aan wat en wanneer je jouw SmartPoints Budget besteed. Als je bijvoorbeeld aan WW in combinatie met 16:8 IF doet, dan kan je gewoon de voedingsmiddelen binnen een bepaalde periode eten en deze zo invoeren in het dagboek. De andere vormen van IF waarbij er 1 of 2 dagen wordt gevast, zijn heel moeilijk tot niet te combineren met het WW programma. Uiteraard kun je die dagen gewoon niets invullen in het dagboek, maar vanuit de wetenschappelijke studies waar WW zich op baseert, wordt dit niet aangeraden. Meer weten over het WW programma? Klik hier!​

Bronnen
Gabel K, Hoddy KK, Haggerty N, et al. Effects of 8‐hour time restricted feeding on body weight and metabolic disease risk factors in obese adults: A pilot studyNutrition and Healthy Aging. Published online June 15 2018
Voedingscentrum.nl

Gerelateerde artikelen