Ga voor een gezonde levensstijl!

Een beetje overgewicht lijkt niet erg, maar voor je het weet verandert ‘een beetje’ in ‘te veel’. Wees er daarom op tijd bij, want voorkomen is beter dan genezen!
Gepubliceerd op 18 februari 2016

Overgewicht en obesitas

Ongeveer de helft van de Nederlanders krijgt tegenwoordig te maken met overgewicht. 12 tot 15% van deze groep heeft een BMI hoger dan 30. Deze problematiek is niet nieuw, maar krijgt vandaag de dag veel meer aandacht. Gelukkig zijn er óók steeds meer mensen die bewust bezig zijn met een gezonde levensstijl. 

Diverse factoren

Bij WeightWatchers® weten we dat overgewicht niet altijd een kwestie is van ‘eigen schuld, dikke bult’. Overgewicht en obesitas zijn vaak een samenspel van veel verschillende factoren waaraan mensen niet altijd schuld hebben:

  • Overgewicht wordt veroorzaakt door een te grote calorie-inname in combinatie met weinig beweging.
  • Volgens wetenschappers speelt genetica een veel grotere rol dan we vroeger dachten.
  • Veranderingen in onze hormoonhuishouding spelen mee, onder andere veroorzaakt door milieuverontreinigende stoffen in onze voeding.
  • We leven anders dan pakweg vijftig jaar geleden. We slapen bijvoorbeeld minder dan vroeger, wat inhoudt dat we meer eten omdat we langer wakker zijn.

Aan een aantal van deze factoren die overgewicht veroorzaken, kunnen we niets veranderen. Maar gelukkig hebben we op sommige factoren wél invloed! Dit is iets positiefs, dit betekent namelijk dat we er iets aan kunnen doen.

Voorkomen is beter dan genezen

Obesitas wordt gecatalogiseerd als ‘chronische ziekte’. Een te hoge BMI tast uiteindelijk al je organen aan en doet je levenskansen dalen. Met een bypass of een maagballon bestrijden we de symptomen, maar we nemen de oorzaak niet weg. Daarom is het noodzakelijk om preventief te werken en mensen uit de gevarenzone te houden. Dat betekent gezonder eten, meer bewegen en anders leren denken. Het komt eigenlijk neer op een totaal nieuwe levensstijl. En dat is nu precies waar WW je mee helpt!