Privacy Policy + Cookies | WW Nederland

Privacy Policy

WW Website Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018

We streven ernaar de privacy te beschermen van de bezoekers van onze Website en de gebruikers van onze Internetproducten. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen op onze Website of via onze Internetproducten, hoe we deze gegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens. Lees dit Privacybeleid aandachtig door.

WIE WIJ ZIJN

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website die u op dit moment bezoekt (hierna de “Website” genoemd) en op onze mobiele app die u op dit moment gebruikt (hierna de “Mobiele app”, of “App” genoemd) en onze producten, aanbiedingen, functionaliteiten, hulpmiddelen of bronnen die via onze Website of App worden aangeboden (hierna gezamenlijk onze “Internetproducten” genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke die uw Persoonsgegevens verzamelt via onze Internetproducten in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de GDPR is WW Netherlands B.V., Bijster 12, 4817 HX, Breda, Nederland.

WELKE GEGEVENS WORDEN OVER MIJ VERZAMELD EN HOE WORDEN ZE GEBRUIKT?

Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens is informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen (hierna de “Persoonsgegevens” genoemd). Dergelijke Persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk ter bepaling van de geschiktheid) en factuur- en bank/creditcardgegevens bevatten. Persoonsgegevens kunnen ook gezondheidsgerelateerde gegevens bevatten, zoals uw gewichtsgeschiedenis.

Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u onze Website gebruikt of u abonneert op onze Internetproducten, zoals verder beschreven in dit Privacybeleid. In al deze gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens verwerken die u ons rechtstreeks verstrekt of die wij automatisch van u verzamelen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid of tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen, zullen wij uw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid.

Hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

In het volgende deel vindt u informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgrond wij dit doen. Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw gegevens onze gerechtvaardigde belangen zijn, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contact gegevens als u meer informatie wenst over onze gerechtvaardigde belangen. Als wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met toekomstig effect zoals hieronder beschreven of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contact gegevens. Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens tot het moment van intrekking van uw toestemming. Hetzelfde geldt als we verwijzen naar uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen in andere delen van dit Privacybeleid.

 • Als u onze Internetproducten gebruikt

Wij verzamelen informatie, waarvan sommige Persoonsgegevens bevatten, die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u ervoor kiest om onze Internetproducten te gebruiken (die gratis of middels abonnement beschikbaar zijn), zoals de functie “Mijn favorieten”, de online “SmartPoints™ Tracker”-tool en de “Weight Tracker”-tool. We verzamelen ook gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt via reacties op speciale Internetproducten, zoals enquêtes, vragenlijsten, zelfbeoordelings quizzen, prijsvragen en dergelijke. We gebruiken deze gegevens om onze Internetproducten te personaliseren en om uw klantervaring te optimaliseren bij het gebruik van onze Website.

Bovendien verzamelen we automatisch informatie inclusief Persoonsgegevens wanneer u onze Website bezoekt of onze Internetproducten gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, foutenlogboeken en andere soortgelijke informatie. Dergelijke geaggregeerde informatie staat ons niet toe u te identificeren en wordt door ons gebruikt om trends te analyseren, de Website te beheren, het gebruik van onze Website te controleren en algemene informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website.

De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het aanpassen van de inhoud van onze diensten aan de voorkeuren van gebruikers en voor de verdere verbetering van onze Internetproducten.

Sommige van onze Internetproducten vereisen de verwerking van uw gezondheidsgerelateerde gegevens, zoals informatie over uw gewichtsgeschiedenis. We zullen dergelijke gegevens alleen verwerken met uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder a) van de GDPR, behalve wanneer anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Weet dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Het is wel zo dat we zonder uw Persoonsgegevens u niet het volledige assortiment van onze Internetproducten kunnen aanbieden.

 • Als u een community user of abonnee wordt

Om toegang te krijgen tot bepaalde Internetproducten op onze Website, zoals onze messageboards, gewichtsverliestools en voedingsdatabase of als u een account voor onze webshop aanmaakt, moet u eerst bepaalde stappen uitvoeren om ofwel een community user of een abonnee te worden, of om een account te openen voor onze webshop. Tijdens deze stappen moet u ons Persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, postcode en e-mailadres, en, als u zich abonneert op een van onze Internetproducten of een account opent voor onze webshop, bank/creditcard- en factuurgegevens, en voor bepaalde Internetproducten gezondheidsgerelateerde informatie zoals uw gewichtsgeschiedenis en andere gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde Internetproducten te verstrekken of voor facturatie van abonnementen.

Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Wat gezondheidsgerelateerde informatie betreft, zullen we dergelijke gegevens alleen verwerken met uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder a) van de GDPR, behalve wanneer anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. U bent contractueel verplicht om ons dergelijke informatie te verstrekken en zonder dergelijke informatie zijn wij niet in staat om de diensten zoals hierboven beschreven uit te voeren.

Demografische informatie verstrekken (zoals beroep en aantal kinderen) is optioneel, maar als u deze informatie verstrekt, kunnen wij u een meer gepersonaliseerde ervaring bieden op onze Website. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het aanpassen van de inhoud van onze diensten aan de voorkeuren van gebruikers en voor de verdere verbetering van onze Internetproducten.

 • Als u een aankoop doet via onze webshop

Als u een bestelling via onze webshop plaatst zonder een account te openen, wordt u gevraagd uw naam, postadres, factuuradres, betalingsgegevens, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer op te geven.

We zullen uw naam en e-mailadres gebruiken om u een e-mail met een bestelbevestiging en een e-mail ter bevestiging van de verzending te sturen. We zullen uw betalingsgegevens ook gebruiken om de betaling voor uw bestelling te verwerken en uw e-mailadres en andere contactgegevens gebruiken om uw bestelling naar u te verzenden. Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling te verwerken; de rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Houd er rekening mee dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat wij u zonder dergelijke Persoonsgegevens geen berichten naar aanleiding van uw bestellingen kunnen sturen of uw bestelling kunnen uitvoeren.

 • Als we u service-updates sturen

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om u belangrijke serviceaankondigingen en updates met betrekking tot onze Website of Internetproducten te sturen, of, als u een abonnee bent, over de status van uw factureringsaccount. Wanneer u een community user wordt of wanneer u zich abonneert op onze Internetproducten, sturen we u emails om transactionele informatie over uw abonnement te verstrekken of om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren. Dergelijke serviceaankondigingen en updates bevatten belangrijke informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Website en/of onze Internetproducten.

De verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Houd er rekening mee dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat wij zonder dergelijke Persoonsgegevens geen berichten naar aanleiding van de diensten kunnen sturen.

 • Als u contact opneemt met onze Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij met u communiceren in antwoord op uw vragen, om de door u gevraagde diensten te leveren en om uw abonnement te beheren. We zullen met u communiceren via e-mail of telefoon, in overeenstemming met uw voorkeuren.

Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten; de rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Houd er rekening mee dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat wij zonder dergelijke Persoonsgegevens geen berichten van de klantenservice kunnen sturen.

 • Als u zich abonneert op nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie

Wanneer u zich abonneert op onze Internetproducten of elders op onze Website hebt u de mogelijkheid om toestemming te geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie over onze producten en diensten. Als u hiermee akkoord gaat, sturen we u promotionele nieuwsbrieven en informeren we u over aanbiedingen, evenementen en enquêtes via e-mail en via socialemediaplatforms. De rechtsgrond voor dergelijke verwerking van uw gegevens is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR) of, als u een bestaande klant of abonnee bent, ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) voor het verstrekken van relevante marketinginformatie. Weet dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken. Het is wel zo dat we zonder uw Persoonsgegevens u niet onze nieuwsbrieven en andere informatie zoals hierboven beschreven kunnen toesturen. U hebt de mogelijkheid om op elk moment af te zien van dit soort berichten door de respectieve instructies in een dergelijk berichten te volgen.

 • Als u onze Sociale functies gebruikt

Onze Website is voorzien van openbare forums zoals messageboards, bulletinboards, uitwisselplaatsen voor recepten of vergelijkbare activiteiten waarbij u en andere gebruikers van onze Website met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een “Openbaar profiel” aan te maken op onze Website waardoor u informatie over uzelf (waaronder, als u dat wenst, Persoonsgegevens) met anderen kunt delen (hierna gezamenlijk de “Sociale functies” genoemd).

Als u deze Sociale functies gebruikt, moet u er rekening mee houden dat we niet kunnen controleren hoe andere gebruikers van onze Website uw gegevens kunnen gebruiken. We kunnen ook niet voorkomen dat u ongewenste berichten van andere gebruikers ontvangt. Als u wilt dat een specifieke inhoud die u hebt gepubliceerd, wordt verwijderd uit de Sociale functies op onze Website, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Alle Persoonsgegevens die via de Sociale functies worden gepost, worden verwerkt om u de betreffende dienst te leveren en de rechtsgrond is daarom artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. Weet dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, maar dat u onze Sociale functies niet kunt gebruiken zonder uw gegevens te verstrekken.

COOKIES

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein gegevensbestand met een tekenreeks dat naar uw computer wordt verzonden als u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat die site uw browser herkent. Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen blijft, hangt af van het feit of het een ‘permanente cookie’ of een ‘sessiecookie’ is. Sessiecookies blijven op uw apparaat staan totdat u uw browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat totdat ze verlopen of actief worden verwijderd.

Hoe gebruikt onze Website cookies?
Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, webbeacons, en andere identificatoren om onze Website en Internetproducten voor u te personaliseren, uw voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze Website en Internetproducten gebruiken en om onze marketingcommunicatie aan te passen.

Welke soorten cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. De cookies die worden gegenereerd wanneer u onze Website bezoekt, vallen in de volgende categorieën:

Strikt noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze Website te kunnen ervaren. Houd er rekening mee dat zonder deze cookies onze Website mogelijk niet optimaal wordt weergegeven en dat sommige functies dan niet langer technisch beschikbaar zijn. Ook maken deze cookies services mogelijk waarnaar u specifiek hebt gevraagd.

Wanneer u zich bijvoorbeeld abonneert op een van onze Internetproducten, gebruiken wij sessiecookies om aan te geven dat u bent aangemeld, zodat u de abonneefuncties van de Website kunt gebruiken. Permanente cookies gebruiken wij ook om het automatisch inloggen mogelijk te maken.

Performance cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe u de Website gebruikt. Wij gebruiken performance cookies voor webanalyse, waarmee we statistisch kunnen volgen hoe bezoekers onze Website gebruiken, om ons te helpen het online aanbod te verbeteren en om verschillende ontwerpideeën te testen voor bepaalde webpagina’s. Wij werken samen met onafhankelijke meet- en onderzoeksbedrijven om deze diensten voor ons uit te voeren, dus sommige van deze cookies kunnen door een derde partij worden geplaatst. Door de Website of het online inschrijfformulier te gebruiken, ook als abonnee, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies kunnen plaatsen.

Google Analytics: wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen het gebruik van onze Website te volgen en te analyseren, met behulp van cookies en action tags. Alle gegevens die Google namens ons verzamelt, zijn eigendom van ons en worden gebruikt om onze gebruikers beter te begrijpen en onze Website te verbeteren.

Daarnaast hebben wij Google Analytics ingesteld als privacyvriendelijk volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt.

BrightCove and BrightCove Player: wanneer u een video op onze Website bekijkt, worden cookies geplaatst door de video-afspeeltechnologie om de bandbreedte te optimaliseren en het gebruiksvolume en de leveringskwaliteit te meten.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van Performance Cookies is het gerechtvaardigd belang van artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).


Functionele cookies
Deze cookies maken het mogelijk dat onze Website uw keuzes kan onthouden ten aanzien van het verbeteren van uw ervaring (zoals uw meeteenheidvoorkeuren) en om verbeterde, meer persoonlijke functies te bieden (zoals informatie over uw browser en of u uw websitetools heeft geconfigureerd), en om de reactiesnelheid en –efficiëntie te verbeteren door vaak gebruikte informatie op te slaan. Door de Website of het online inschrijfformulier te gebruiken, ook als abonnee, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies kunnen plaatsen.

Op sommige pagina’s van onze Website kunnen derden ook hun eigen anonieme cookies plaatsen, waarmee zij het succes van hun applicatie kunnen volgen of de applicatie voor u aan kunnen passen. Wij hebben geen toegang tot deze cookies, noch hebben derden toegang tot de gegevens in onze cookies.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van functionele cookies is artikel 6, lid 1 onder f), van de AVG.

Advertentie en Targeting cookies
Wij kunnen cookies gebruiken om de effectiviteit te volgen van advertenties die zijn gekocht op sites van derden en om ons partnerprogramma te ondersteunen door onze partnersite te laten weten dat een bezoeker van een van hun sites later een product of dienst op onze site heeft gekocht.

Wij gebruiken ook cookies om te helpen bij gerichte advertenties. De advertenties van onze Website kunnen worden weergegeven of gereserveerd door een derde partij, en veel van de advertenties die u op onze Website ziet, worden gegenereerd door derden.

Sommige van onze derde adverteerders gebruiken hun eigen anonieme cookies om bij te houden hoeveel mensen een bepaalde advertentie hebben gezien, of om bij te houden hoeveel mensen deze (meer dan eens) hebben gezien. De bedrijven die deze cookies genereren, hebben hun eigen privacybeleid. Wij hebben geen toegang tot deze cookies. Deze Advertentie cookies van derden kunnen door die derde partijen worden gebruikt om advertenties op andere websites anoniem aan u te richten op basis van uw bezoek aan onze Website.

Wij plaatsen ook anonieme cookies op bepaalde andere sites waarop wij adverteren. Als u een van die cookies ontvangt, kunnen we deze vervolgens gebruiken om u te identificeren als bezoeker van die betreffende site wanneer u later onze Website bezoekt. Wij zullen dan gerichte advertenties aanbieden op basis van deze informatie.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van Advertentie en Targeting cookies is uw toestemming, artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

COOKIEBESCHRIJVING

LINK Privacybeleid

Flashtalking

Analytics, Advertising and Profiling

https://www.flashtalking.com/optout/

TradeDesk

Advertising Platform

www.adsrvr.org

Facebook Custom Audience

Social networking

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Publisher Tags

Advertising

http://www.google.com/policies/privacy/

Tealium iQ-Tag-Management

User profile anonymisation

http://tealium.com/privacy/

Optimizely

Site Analytics and Tracking

https://www.optimizely.com/nl/legal/opt-out/

New Relic

Site Analytics

https://newrelic.com/privacy

Hotjar

Analytics and Profiling

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

BrightCove

Video hosting platform

https://www.brightcove.com/en/legal/privacy

Deze cookies worden tot 12 maanden na uw laatste bezoek op uw apparaat bewaard.

Hoe schakel ik cookies uit?
U hoeft geen cookies te gebruiken om onze Website te gebruiken. Als u cookies weigert, is het echter mogelijk dat bepaalde producten, aanbiedingen, functies of bronnen van onze Website (inclusief bepaalde Internetproducten) niet goed werken en kunt u enig ongemak ervaren.

U kunt uw cookie-instellingen hier op ieder moment aanpassen.

Als u targeting door bepaalde adverteerders, netwerken of analyseproviders wilt uitschakelen, kunt u de opt-out gebruiken door naar de links van de derde partijen te gaan in bovenstaande tabel.

Bovendien kunt u met alle moderne browsers uw cookie-instellingen wijzigen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’ in uw browser. Om deze instellingen te begrijpen, kunt u ook de optie ‘help’ in uw browser gebruiken voor meer informatie.

Social media en de verwerking van persoonsgegevens

Cookies
Wij gebruiken plug-ins van de sociale netwerken Facebook Connect, Pinterest, Twitter, Instagram en YouTube om onze websitegebruikers in staat te stellen om gemakkelijk content op onze Website te delen en om hen met vrienden te laten verbinden via dergelijke sociale netwerken. Wanneer u een pagina van onze Website met een dergelijke plug-in bekijkt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers die worden beheerd door de provider van het sociale netwerk. Als gevolg hiervan wordt de inhoud van de social plug-in door de netwerkprovider rechtstreeks naar uw browser overgedragen en geïntegreerd in onze Website. Indien u onze Website bezoekt terwijl u bent ingelogd of aangemeld met uw gebruikersaccount op het sociale netwerk, wordt informatie over uw bezoek overgedragen aan de netwerkprovider en kan de provider van het sociale netwerk uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw account bij het sociale netwerk. Houd er rekening mee dat een gegevensoverdracht al wordt geactiveerd wanneer u onze website bezoekt, ongeacht of u van de plug-in gebruik maakt. Om dit te voorkomen, dient u zich uit te loggen of af te melden bij uw sociale netwerkaccount voordat u onze Website bezoekt.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van sociale media-cookies is uw toestemming, artikel 6, lid 1 onder a) van de AVG. Wij plaatsen social media-cookies alleen met uw toestemming.

Social mediapagina’s
WW, naast de provider van het social mediaplatform (platformprovider), zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de verwerking van uw gegevens. De platformprovider bepaalt in dit verband primair de doeleinden en middelen van de verwerkingsactiviteiten, die wij slechts in beperkte mate kunnen beïnvloeden. Voor zover wij invloed kunnen uitoefenen op of parameters kunnen instellen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, zullen wij binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de platformprovider uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Wij gebruiken de volgende social media websites:

Onze social media gegevensverwerking
De gegevens die u rechtsreeks op onze social mediapagina’s verstrekt, zoals reacties, video’s, foto’s, likes, tweets, enz. worden gepubliceerd door het social mediaplatform. De verwerking door ons is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waar verwezen wordt naar verwerking die wordt uitgevoerd in het belang van public relations en communicatie.

Als onderdeel van deze verwerking kunnen we:
-communiceren met u via het social mediaplatform;
-inhoud delen op een van onze social mediaplatforms en op onze Website;
-u toestaan deel te nemen aan wedstrijden en/of loterijen.

Gegevensverwerking door de provider van het social mediaplatform
De provider van het social mediaplatform maakt gebruik van webtrackingmethoden. Webtracking kan ook plaatsvinden onafhankelijk van het feit of u bent aangemeld of ingelogd op het social mediaplatform. Helaas kunnen wij de webtrackingmethoden van het social mediaplatform niet beïnvloeden of beperken.

Houd er rekening mee dat de platformprovider uw profiel- en gedragsgegevens kan gebruiken om onder andere uw gewoonten, persoonlijke relaties en voorkeuren te evalueren. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de platformprovider.

Raadpleeg het privacybeleid van de platformprovider voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en gegevensanalyse door het sociale netwerk, evenals uw opties om instellingen te wijzigen en uw privacy te beschermen.

Als u de door u gezochte informatie niet heeft gevonden, of wanneer u nog vragen heeft over het gebruik van cookies op deze Website of uw privacyrechten ten aanzien van uw gegevens, kijk dan naar ons privacybeleid of neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info.nl@ww.com.

Apple HealthKit

Wij bieden onze abonnees de mogelijkheid om te synchroniseren met het HealthKit-framework van Apple, dat toegang biedt tot uw gezondheids- en fitnessdata, zodat u indien gewenst uw activiteit in de WW app kunt bijhouden op uw iPhone en Apple Watch.  (Klik hier voor meer informatie.)  Wij gebruiken de informatie die wij via het HealthKit-framework verkrijgen niet voor advertenties of vergelijkbare diensten. U kunt altijd voorkomen dat WW toegang heeft tot uw data door de instellingen op uw mobiele apparaat te wijzigen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN EN VERSTREKKEN

We zullen uw Persoonsgegevens niet delen met, verkopen of doorgeven aan, of anderszins verspreiden onder derden, tenzij wettelijk vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR, tenzij vereist voor het doel van uw contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR, tenzij de derde ten behoeve van ons handelt als een gegevensverwerker in overeenstemming met artikel 28 van de GDPR, of tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR.

We delen sommige van uw Persoonsgegevens met een ander bedrijf van WW in de Verenigde Staten om hostingdiensten aan ons te leveren.

We maken ook gebruik van externe dienstverleners om namens ons diensten aan te bieden of mogelijk te maken, en om uw Persoonsgegevens met dergelijke dienstverleners te delen, voor zover dit nodig is om dergelijke diensten namens ons te leveren. We maken in het bijzonder gebruik van een mailingbedrijf om e-mailmarketing te verzenden, betalingsdienstaanbieders om u te factureren voor goederen en diensten en voor bank/creditcardverwerking, gespecialiseerde dienstverleners voor het innen van betalingen en het screenen op fraude, een verzendbedrijf om bestellingen uit te voeren, een callcenter voor de klantenservice, sociale media en andere agentschappen om onze sociale media en andere reclamecampagnes te beheren, een clouddienst voor ons CRM-systeem en een externe dienstverlener voor de hosting van onze webshop.

Sommige van de bedrijven waarmee we uw Persoonsgegevens delen, zoals hierboven beschreven, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte.

Om in dit kader voldoende bescherming van uw Persoonsgegevens te bieden, gebruiken wij standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) van de GDPR voor dergelijke bedrijven of certificeringen van dergelijke bedrijven op grond van het EU-US Privacyschild in overeenstemming met artikel 45, lid 1 van de GDPR. U kunt meer informatie vragen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Het delen van uw Persoonsgegevens met andere WW-entiteiten of dienstverleners zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden beperkt voor zover noodzakelijk. We hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en controleren voortdurend of ze onze instructies volgen. Het is deze bedrijven contractueel verboden om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in dit Privacybeleid. De rechtsgrond voor het delen van uw Persoonsgegevens met dergelijke bedrijven is artikel 28, lid 1 van de GDPR of onze gerechtvaardigde belangen door de hierboven beschreven diensten te bestellen bij die bedrijven (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR).

We kunnen ook verplicht worden om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan overheids- of wetshandhavingsinstanties in antwoord op een wettig verzoek van een overheidsinstantie of als we dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder het naleven van de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR. We kunnen uw gegevens ook verstrekken in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang bij het toepassen of naleven van onze algemene voorwaarden of bij het reageren op vorderingen, het beschermen van onze rechten of de rechten van een derde, het beschermen van de veiligheid van een persoon of het voorkomen van illegale activiteiten (waaronder voor fraudebestrijding en verlaging van het kredietrisico) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR.

Wanneer vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken we u om uw voorafgaande toestemming voordat we uw Persoonsgegevens met andere bedrijven delen. In dergelijke gevallen is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR ANDERE DOELEINDEN?

Tenzij anderszins beschreven in dit Privacybeleid, zullen we Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat wij u om dergelijke gegevens verzoeken. Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn vermeld of voor andere doeleinden dan waarvoor uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u informatie verstrekken over dat andere doeleinde en andere relevante informatie waarnaar wordt verwezen in dit Privacybeleid.

WELKE RECHTEN HEB IK?

U hebt de volgende rechten:

 • Recht van inzage (artikel 15 van de GDPR):

U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.

 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de GDPR):

U hebt het recht om rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op wissen van gegevens (artikel 17 van de GDPR):

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om Persoonsgegevens te wissen zonder onredelijke vertraging, bijv. als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of als u uw toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR en wanneer er geen andere rechtsgrond voor verwerking is.

 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR):

U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijv. als u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onrechtmatig zijn.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de GDPR):

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, of ons te vragen dit te doen.

 • Recht van bezwaar (artikel 21 van de GDPR):

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden, in het bijzonder als wij uw Persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR) of als wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

U kunt uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen u helpen om de respectieve bevoegde toezichthoudende autoriteit te identificeren.

GEGEVENSBEWARING

We bewaren uw Persoonsgegevens en andere informatie zolang als nodig om u in staat te stellen onze Website en onze Internetproducten te gebruiken, om onze diensten aan u te leveren, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder die betreffende de bewaring van documenten), om geschillen met partijen te beslechten en zo anderszins nodig is om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren. Als u een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om besluiten met rechtsgevolgen of soortgelijke impact op u te nemen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK PRIVACYVRAGEN HEB?

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of van mening bent dat we ons niet houden aan de voorwaarden van ons gepubliceerde Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op info.nl@ww.com.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen wijzigingen in dit Privacybeleid hier publiceren. Raadpleeg daarom dit Privacybeleid regelmatig.