Privacy Policy | WW Nederland

Privacy Policy

Privacybeleid voor de Website en Digitale producten van WeightWatchers®

Ingangsdatum: 1 maart 2021

We streven ernaar de privacy te beschermen van de bezoekers van onze Website en de gebruikers van onze Digitale producten. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen op onze Website of via onze Digitale producten, hoe we deze gegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens. Lees dit Privacybeleid aandachtig door.

Snelle links:

WIE ZIJN WIJ?

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website (“Website”) en op onze mobiele app (“Mobiele app”) en onze producten, aanbiedingen, functionaliteiten, hulpmiddelen of bronnen die via onze Website of App worden aangeboden (gezamenlijk onze “Digitale producten” genoemd). De verwerking verantwoordelijke van uw Persoonsgegevens die via onze Digitale producten worden verzameld in overeenstemming met artikel 4 lid 7 van de AVG is WW Netherlands B.V. op Bijster 12, 4817 HX Breda, Nederland.

WELKE GEGEVENS WORDEN OVER MIJ VERZAMELD EN HOE WORDEN ZE GEBRUIKT?

Welke Persoonsgegevens verzamelen we

Persoonsgegevens is informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen (hierna de “Persoonsgegevens” genoemd). Dergelijke Persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk ter bepaling van de geschiktheid) en factuur- en creditcardgegevens bevatten. Persoonsgegevens kunnen ook gezondheidsgerelateerde gegevens bevatten, zoals uw gewicht geschiedenis.

Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u onze Website gebruikt of u abonneert op onze Digitale producten, zoals verder beschreven in dit Privacybeleid. In al deze gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens verwerken die u ons rechtstreeks verstrekt of die wij automatisch van u verzamelen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid of tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen, zullen wij uw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid.

Hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

In het volgende deel vindt u informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken, op welke rechtsgrond wij dit doen en hoe lang we uw gegevens bewaren.

Er is sprake van een rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens wanneer een of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

• Toestemming: U hebt ons uw toestemming gegeven voor het gebruik van uw informatie, welke toestemming op elk moment kan worden ingetrokken, artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

• Contract: U bent een overeenkomst met ons aangegaan of u staat op het punt om dit te doen en uw informatie is nodig om u de aangevraagde producten of diensten te leveren, artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

• Wettelijke verplichting: Het kan zijn dat wij uw informatie moeten verwerken om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.

• Gerechtvaardigd belang: We kunnen uw informatie gebruiken omdat wij, of een derde partij, een gerechtvaardigde belang hebben om dit te doen. Dit gebeurt alleen in gevallen waarin we van mening zijn dat de wijze waarop we uw gegevens gebruiken geen significante gevolgen heeft voor uw privacy of door u wordt verwacht, of wanneer er een dwingende reden is om dit te doen, artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

HOE WE GEGEVENS VERZAMELEN EN BEWAREN

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD OF VERWERKT

GEBRUIK EN RECHTSGROND

Wanneer u zich aanmeldt voor een WW-lidmaatschap

We verzamelen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en betalingsgegevens.

We verzamelen ook uw gezondheidsgegevens zoals uw gewichtshistorie of andere relevante informatie, afhankelijk van uw specifieke behoeften.

Deze gegevens worden gebruikt om uw WW-ledenprofiel aan te maken en u de aangevraagde WW-diensten te leveren. We zullen e-mails sturen om u te voorzien van service aankondigingen, updates en andere belangrijke informatie die relevant is voor uw WW-lidmaatschap.

De rechtsgrond is het contract met ons en omdat uw informatie nodig is om u de aangevraagde producten of diensten te leveren

De rechtsgrond voor de verwerking van gezondheidsgegevens is uw voorafgaande toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

Wanneer u producten koopt op onze
website

We verzamelen uw naam, e-mailadres, leveringsinformatie, betalingsgegevens en (optioneel) uw telefoonnummer.

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken en uw producten te leveren. We zullen uw naam en e-mailadres gebruiken om u e-mails voor orderbevestiging en verzending te sturen. We gebruiken uw betalingsgegevens ook om de betaling voor uw bestelling te verwerken en uw postadres en andere contactgegevens om uw bestelling naar u te verzenden.

De rechtsgrond is het contract met ons en omdat uw informatie nodig is om u de aangevraagde producten of diensten te leveren.

Gegevensbewaring: Als klant van een website (e-commerce) blijven uw aankoopgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna (voor zover van toepassing) of zolang als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze WW-nieuwsbrief en u inschrijft voor onze andere marketingcommunicatie

We verzamelen uw naam, e-mailadres en marketing voorkeuren.

Dit wordt gebruikt om u promotionele nieuwsbrieven van WW te verstrekken en u te informeren over aanbiedingen, producten, evenementen en enquêtes via e-mail en via social mediaplatforms.

De rechtsgrond is uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

Gegevensbewaring: Als abonnee blijven uw gegevens en voorkeuren bewaard totdat u uw toestemming intrekt of 3 jaar na de datum van de verzameling van de gegevens of het laatste contact met de persoon (verzoek om informatie of klik op een link in een e-mail)

Wanneer u onze website bezoekt

We verzamelen uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, foutenlogboeken en andere soortgelijke informatie omtrent uw bezoek aan onze website.

We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen van cookies, trackers, webbeacons en andere unieke identificatoren.

U kunt via onze cookiebanner beslissen of we deze gegevens mogen verzamelen. Zie het gedeelte over het cookiebeleid.

De gegevens worden gebruikt om uw websitevoorkeuren, taal en cookie keuzes te onthouden. Het maakt het ook eenvoudiger om de website te gebruiken en het kan ons helpen om gepersonaliseerde reclame aan te bieden die gebaseerd is op uw voorkeuren.

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigde belang om onze diensten te verbeteren of uw toestemming, indien deze is vereist.

Gegevensbewaring: De opslag van uw cookie gegevens kan variëren afhankelijk van het type cookie dat is geïmplementeerd. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Wanneer u lid wordt van onze WW-gemeenschap (Connect, social media groepen van WW, forums)

We verzamelen uw gebruikersnaam, inloggegevens en andere informatie, waaronder video's en afbeeldingen, die u op deze platforms besluit te delen.

Als u gebruikmaakt van de “Openbaar profiel”-functionaliteit in onze gemeenschap, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over hoe andere gebruikers gebruik zouden kunnen maken van uw gegevens.

We kunnen ook niet voorkomen dat u ongewenste berichten van andere gebruikers ontvangt.

Deze gegevens worden gebruikt om u de aangevraagde gemeenschapsdiensten te bieden.

De rechtsgrond is uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

Wanneer u de WW-app downloadt

We verzamelen informatie over uw gebruik van de App, het bijhouden van voedsel, het bijhouden van gewicht en de datums waarop u bepaalde functies voor het laatst hebt gebruikt). We verzamelen ook informatie omtrent uw apparaat (zoals het specifieke type besturingssysteem en de hardware die u hebt en de hoeveelheid vrij en totaal geheugen) en de bestanden van de App op uw apparaat

We kunnen dergelijke informatie onder andere gebruiken om ervoor te zorgen dat uw draagbare apparaat wordt ondersteund en dat het over voldoende ruimte beschikt voor de App en om na te gaan welke versies van de bestanden van de App op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

We zullen deze informatie ook gebruiken om onze producten te verbeteren en om te analyseren op welke wijze mensen onze applicaties gebruiken.

De rechtsgrond is het contract met ons en omdat uw informatie nodig is om u de aangevraagde producten of diensten te leveren

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice

We verwerken uw accountgegevens van WW.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen we ook audio-opnames van uw gesprek.

De gegevens worden gebruikt om te reageren op uw verzoeken bij de klantenservice. Wanneer gesprekken worden opgenomen, worden de gegevens gebruikt voor training en klantenservice.

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigde belang om de klantenservice te verbeteren en voor training van het personeel of uw toestemming, indien deze is vereist.

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna. Opgenomen gesprekken worden gedurende 3 maanden vanaf het gesprek bewaard, tenzij anders vereist vanwege een wettelijke verplichting.

Wanneer u uw Wellness Wins verzamelt/gebruikt

We verwerken informatie over uw WW-lidmaatschap account

inclusief uw gewicht en activiteit.

De gegevens worden gebruikt voor het verzamelen van Wins en om uw Wins-account te beheren en u in staat te stellen de door u gekozen beloningen in te wisselen en te ontvangen.

De rechtsgrond is het contract met ons en omdat uw informatie nodig is om u de aangevraagde producten of diensten te leveren

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

Wanneer u uw account koppelt aan uw draagbare apparaten of andere apparaten van derden

We verwerken informatie zoals uw accountgegevens van WW om de relevante informatie van derden te synchroniseren. Samengevatte gegevens die zijn verzameld door uw externe apparaat (bijv. activiteitstracker) zullen aan ons worden overgedragen en kunnen in uw WW-account worden opgenomen.

We gebruiken deze gegevens om informatie van een WW-tracker bij te houden, bijv. om Points te verstrekken en om onze producten en diensten te verbeteren.

De rechtsgrond voor dergelijke verwerking is uw toestemming, indien deze is vereist, of onze gerechtvaardigde belangen voor het aanpassen van de inhoud van onze diensten aan de voorkeuren van gebruikers en om onze producten verder te verbeteren.

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

Wanneer u meedoet aan onze enquêtes, vragenlijsten, zelfbeoordelings quizzen of wedstrijden of onze producten of diensten beoordeelt.

We verwerken uw naam, e-mailadres, locatie, opinies en andere informatie die u vrijwillig verstrekt.

Wanneer we deze gegevens gebruiken om onze diensten of producten te promoten, is de rechtsgrond van de verwerking uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

Wanneer u deelneemt aan onze Partner-aanbiedingen

We verwerken uw WW-programma en -accountgegevens.

Houd er rekening mee dat deze partners verantwoordelijk zijn voor hun eigen privacy praktijken.

Sommige gezamenlijke partnerschappen of programma's vereisen dat we de informatie van uw WW-programma met partners delen ten behoeve van deze partnerschappen.

De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is de uitvoering van een contract met de partner, indien van toepassing, of uw toestemming, indien deze is vereist.

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

Wanneer u gebruikmaakt van onze “Invite a friendt”-functie

Als u lid wordt van WW via een “Invite a friend”-link

We verwerken uw accountgegevens van WW en individuele Invite a friend-link

We verwerken uw aanmeldingsgegevens. Let op: uw voornaam, e-mailadres en lidmaatschapsnummer zullen worden gekoppeld aan het lid van wie u de link gebruikte om lid te worden.

We gebruiken deze gegevens om u te voorzien van uw persoonlijke Invite a friend-link. Als uw link wordt gebruikt om een geldige WW-account aan te maken, wordt die activiteit aan uw account gekoppeld om u het krediet dat u heeft verdiend toe te kennen.

De rechtsgrond is uw contract met ons en om u de aangevraagde diensten te leveren.

Gegevensbewaring: Als lid blijven uw accountgegevens bewaard gedurende de looptijd van uw lidmaatschap + 5 jaar daarna.

WW Wellness Impact Award

Als u een nominatie voor een impact award maakt

Gegevens van de nominator blijven gedurende 6 maanden bewaard

Als u genomineerd bent voor een impact award of u hiervoor heeft aangemeld

Gegevens van de genomineerde blijven tot maximaal 6 maanden na de beslissing bewaard

De winnaar blijft tot 1 jaar na de uitbetaling van de middelen bewaard + eventuele toepasselijke lokale belasting/wettelijke vereisten zijn van toepassing

Als u zich abonneert op de e-mailberichten over onze impact award.

Als abonnee worden uw gegevens en voorkeuren opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt

Wij verwerken uw naam, e-mail en noteren dat u lid bent van WW (indien van toepassing).

We verwerken uw naam, e-mail en aanmeldingsgegevens.

De informatie over de winnaar wordt met WW Good Foundation Inc. USA gedeeld ten behoeve van de uitbetaling van de prijs.

We verzamelen uw naam, e-mailadres en marketing voorkeuren.

We gebruiken deze gegevens om uw nominatie te verwerken. De rechtsgrond is uw toestemming.

We gebruiken deze gegevens om uw aanmelding / nominatie te verwerken en te beoordelen of u in aanmerking komt voor een prijs.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de award-overeenkomst

Dit wordt gebruikt om de nieuwsbrieven over de prijsuitreiking te leveren en om u te informeren over onze activiteiten op het gebied van sociale impact.

De rechtsgrond is uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

COOKIES

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, web beacons en andere identificatoren om ons te helpen onze Website en Digitale producten voor u te personaliseren, om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe gebruikers onze Website en Digitale producten gebruiken en om onze marketingcommunicatie aan te passen.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment aanpassen via onze cookiebanner.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

SOCIALE PLUG-INS EN ANDERE FUNCTIES VAN DERDEN

Onze Website bevat links naar of functies van andere websites. Dit Privacybeleid slaat alleen op de privacypraktijken van WW (WeightWatchers) en niet op de privacypraktijken van websites of functies van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de praktijken van derden. Wanneer u naar een andere website linkt of een dienst van derden gebruikt, moet u het privacybeleid op die website of van die dienst lezen.

Voor zover bepaalde websitefuncties van derden op onze Website beschikbaar zijn, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

We gebruiken plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram en YouTube om onze Website-gebruikers in staat te stellen gemakkelijk inhoud te delen die op onze Website te vinden is en om via hun sociale netwerken contact te maken met hun vrienden. Telkens wanneer u een pagina van onze Website met een dergelijke plug-in bekijkt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers die worden beheerd door de provider van het sociale netwerk. Als gevolg hiervan wordt de inhoud van de sociale plug-in door de netwerkprovider rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in onze getoonde Website geïntegreerd. Als u onze Website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw gebruikersaccount van het sociale netwerk, wordt informatie over uw bezoek doorgestuurd naar de netwerkprovider en kan de provider van het sociale netwerk uw bezoek aan onze Website toevoegen aan uw account op het sociale netwerk. Houd er rekening mee dat er al een gegevensdoorgifte plaatsvindt wanneer u onze Website bezoekt, ongeacht of u interactie hebt met de plug-in. Om dit te voorkomen, moet u zich afmelden bij uw sociale netwerkaccount voordat u onze Website bezoekt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram en YouTube voor meer informatie over het doeleinde en het toepassingsgebied van de gegevensverzameling en gegevensanalyse door het sociale netwerk, evenals uw opties om instellingen te wijzigen en hoe u uw privacy kunt beschermen.

APPLICATIES EN APPARATEN VAN DERDEN

Onze Website biedt u de mogelijkheid om uw WeightWatchers-account te koppelen met applicaties of apparaten van derden (elk een “Tracker” genoemd), zoals activiteitstrackers die uw activiteiten bijhouden (bijv. het aantal stappen en afgelegde afstand, verbrande calorieën en andere persoonlijke statistieken). Als u uw WeightWatchers-account koppelt aan een account die u bij een leverancier van een Tracker hebt, zal de externe leverancier bericht van ons ontvangen dat u een WeightWatchers-account hebt. Tegelijkertijd worden gegevens die door uw Tracker van derden worden verzameld (bijvoorbeeld gegevens over persoonlijke activiteiten die via een activiteitstracker worden verzameld of andere verzamelde gegevens) aan ons doorgegeven en deze kunnen in uw WeightWatchers-account worden opgenomen (bijvoorbeeld om verdiende Points® weer te geven) in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. U hebt op elk moment de mogelijkheid om de Trackers via onze website te ontkoppelen van uw WeightWatchers-account.

Raadpleeg het privacybeleid van de leverancier van uw Tracker voor meer informatie, waaronder informatie over welke specifieke gegevens worden verzameld door uw Tracker en account van derden.

Apple HealthKit

We bieden onze abonnees de mogelijkheid om met het HealthKit-framework van Apple te synchroniseren, waarmee u toegang kunt krijgen tot uw gezondheids- en fitnessgegevens zodat u als u wilt uw activiteiten in de WW-app op uw iPhone en Apple Watch kunt bijhouden. (Klik hier voor meer informatie). We gebruiken de informatie die via het HealthKit-framework is verkregen niet voor reclame of soortgelijke diensten. U kunt altijd voorkomen dat WW toegang tot uw gegevens krijgt door de instellingen van uw mobiele apparaat te wijzigen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN EN VERSTREKKEN

We zullen uw Persoonsgegevens niet delen met, verkopen of doorgeven aan of anderszins verspreiden onder derden, tenzij wettelijk vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG, tenzij vereist voor het doel van uw contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, tenzij de derde ten behoeve van ons handelt als een gegevensverwerker in overeenstemming met artikel 28 van de AVG, als een Gezamenlijke verwerking verantwoordelijke in overeenstemming met artikel 26 van de AVG, of tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

We delen bepaalde Persoonsgegevens van uw met onze gelieerde bedrijven, WW International Inc en WW.com LLC, die zich in de Verenigde Staten bevinden, voor het leveren van IT-hulpmiddelen en gerelateerde diensten.

We maken ook gebruik van externe dienstverleners om namens ons diensten aan te bieden of mogelijk te maken, en om uw Persoonsgegevens met dergelijke dienstverleners te delen, voor zover dit nodig is om dergelijke diensten namens ons te leveren.

- Verwerking van betalingen: wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders zoals Payment Tech om u te factureren voor goederen en diensten en voor de verwerking van creditcards;

- Orderverwerking: we maken gebruik van verschillende verzend- en bezorgbedrijven om bestellingen af te handelen, afhankelijk van het product en de locatie, zoals XPO Logistics;

- Klantenservice: we maken gebruik van leveranciers van klantendiensten ten behoeve van de klantenservice;

- Cloudprovider: voor ons CRM-systeem en een externe provider voor de hosting van onze website

- Marketing en reclame: wij maken gebruik van identiteitfacilitatoren zoals Liveramp om ons te helpen onze consumenten te herkennen op onze websites en op onze partnerwebsites en hun winkels; wij maken ook gebruik van digitale bureaus om onze sociale media en andere reclamecampagnes te beheren.

We werken ook samen met Criteo (https://www.criteo.com/privacy/) voor op interesses gebaseerde reclame.

Het privacybeleid voor al het bovenstaande is te vinden op hun bedrijfswebsites. WW is niet verantwoordelijk voor het beleid van externe leveranciers.

Houd er rekening mee dat bij de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) het risico bestaat dat lokale autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden, zonder dat zij u daarover inlichten of u de mogelijkheid bieden om juridische stappen te ondernemen.

Reclame en marketing van derden

We kunnen uw gehashte e-mailadres en andere identificatiemiddelen zoals naam, locatie, telefoonnummer en surfgedrag met onze marketing partners, uitgevers en andere externe leveranciers delen om ons te helpen bij onze gerichte reclame op hun websites, apps of sociale netwerken. We maken gebruik van deze dienst om nieuwe doelgroepen te bereiken die vergelijkbaar zijn met onze bestaande klanten op basis van hun kenmerken en andere identificatiemiddelen.

Wij en onze partners vergelijken demografische informatie, waaronder interesses en sociale connecties, om groepen te segmenteren op basis van een geavanceerde geautomatiseerde techniek om gelijkenissen in hun profielen te koppelen. Dit proces kan in realtime plaatsvinden en de koppeling kan onafhankelijk van het apparaat dat u gebruikt worden uitgevoerd. In het bijzonder kunnen wij gebruikmaken van de aangepaste doelgroepen van Facebook en Google, die persoonsgegevens koppelen met gegevens van gebruikers van het platform die al worden beheerd om gerichte advertenties aan te bieden.

U kunt deze Aangepaste doelgroepen, pixels en soortgelijke technologieën activeren en deactiveren via onze cookie banner op de website. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van adblockers in uw browser om te voorkomen dat Facebook uw gegevens volgt.

WW heeft geen invloed op de geavanceerde koppeling processen of welke gegevens door de derde partij worden beoordeeld voor het samenstellen van referentiegroepen.

Meer informatie over de verwerking van reclame en targeting is te vinden in ons Cookiebeleid of dat van de desbetreffende leverancier.

GEGEVENSOVERDRACHTEN

Sommige van de bedrijven waarmee we uw Persoonsgegevens delen, zoals hierboven beschreven, bevinden zich buiten de EER. Om uw Persoonsgegevens in dit verband voldoende te beschermen, vallen alle bovengenoemde gegevensoverdrachten onder een toepasselijk wettelijk overdrachtsmechanisme, zoals de standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG.

Houd er rekening mee dat het gebruik van inhoud en functies van derden ertoe kan leiden dat uw gegevens buiten de EU of EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat de autoriteiten zich toegang verschaffen tot de gegevens met het oog op beveiliging en bewaking zonder u daarvan in kennis te stellen of u de mogelijkheid te bieden juridische stappen te ondernemen.

Het delen van uw Persoonsgegevens met andere entiteiten of dienstverleners van WW zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden beperkt voor zover noodzakelijk. We hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en controleren voortdurend of ze onze instructies volgen. Het is deze bedrijven contractueel verboden om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in dit Privacybeleid. De rechtsgrond voor het delen van uw Persoonsgegevens met dergelijke bedrijven is artikel 28, lid 1 van de AVG, als een Gezamenlijke verwerking verantwoordelijke in overeenstemming met artikel 26, lid 1 van de AVG of onze gerechtvaardigde belangen door de hierboven beschreven diensten te bestellen bij die bedrijven (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG).

We kunnen ook verplicht worden om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan overheids- of wetshandhavingsinstanties in antwoord op een wettig verzoek van een overheidsinstantie of als we dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder het naleven van de nationale veiligheids- of wetshandhaving vereisten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. We kunnen uw gegevens ook verstrekken in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang bij het toepassen of naleven van onze algemene voorwaarden of bij het reageren op vorderingen, het beschermen van onze rechten of de rechten van een derde, het beschermen van de veiligheid van een persoon of het voorkomen van illegale activiteiten (waaronder voor fraudebestrijding en verlaging van het kredietrisico) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wanneer vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken we u om uw voorafgaande toestemming voordat we uw Persoonsgegevens met andere bedrijven delen. In dergelijke gevallen is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

WELKE RECHTEN HEB IK?

U hebt de volgende rechten:

● Recht van inzage (artikel 15 van de AVG):
U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw Persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.

● Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG): U hebt het recht om rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.

● Recht op wissen van gegevens (artikel 17 van de AVG):
U hebt het recht om te verzoeken om de Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, onder bepaalde omstandigheden, bijv. als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of als u uw toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

● Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG):
U hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijv. als u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onrechtmatig zijn.

● Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG):
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hebt u het recht om die gegevens aan een andere verwerking verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, of ons te vragen dit te doen.

● Recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG):

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden, in het bijzonder als wij uw Persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG) of als wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

U kunt uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om besluiten met rechtsgevolgen of soortgelijke impact op u te nemen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens.

MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK PRIVACYVRAGEN HEB?
Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of uw privacyrechten of als u van mening bent dat we ons niet houden aan de voorwaarden van ons gepubliceerde Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op info.nl@ww.com.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen wijzigingen in dit Privacybeleid hier publiceren. Raadpleeg daarom dit Privacybeleid regelmatig.