Gezondheidsadvies | Health notice | WW België

Algemene voorwaarden

Gezondheidsadvies | Health Notice

Het WeightWatchers® programma is ontwikkeld onder toezicht en met advies van gezondheidsdeskundigen. WW is echter geen medische organisatie en we kunnen je geen medisch advies geven. We raden je ten zeerste aan om een arts of specialist te raadplegen voordat je begint met een programma dat kan resulteren in gewichtsverlies, zelfs als gewichtsverlies niet je doel is. We moedigen je aan om de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een gezond gewicht te volgen, wat overeenkomt met een Body Mass Index (BMI) tussen de 18,5 en 25. We erkennen echter dat het BMI geen perfecte maatstaf is voor de gezondheid van een individu en dat andere factoren zoals de buikomtrek, een waarde die niet wordt bijgehouden door WW, mogelijk een sterkere indicator voor bepaalde gezondheidsresultaten zijn. Je kunt hier je BMI berekenen.

We raden je ook aan om je regelmatig te laten onderzoeken door een arts. Gewichtsverlies kan fysieke veranderingen teweegbrengen die medisch opgevolgd moeten worden. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat gewichtsverlies problemen met de galblaas kan verergeren. Medisch toezicht is met name belangrijk voor mensen die bekend zijn met een medische aandoening. Het programma stimuleert een gezonder eetpatroon en de ontwikkeling van gezonde gewoonten, maar het is niet bedoeld om ziektes of aandoeningen te behandelen. Daarnaast:

 • Sinds 6 december 2015 mogen jongeren tussen de 13 en 17 jaar deelnemen aan het WW programma, mits ze schriftelijke toestemming hebben van hun huisarts die een BMI-percentiel van 95 of hoger heeft vastgesteld en een streefgewicht voor 3 maanden heeft bepaald. Het streefgewicht wordt niet door WW bepaald. Jongeren tussen de 13 en 17 kunnen niet deelnemen aan het programma om andere redenen dan gewichtsverlies. Na registratie moeten de ouder(s) of voogd:

  • Een doktersverklaring kunnen overleggen met daarin toestemming om het programma te mogen volgen, plus het huidige BMI-percentiel en een streefgewicht voor 3 maanden. Om in aanmerking te komen voor deelname moeten de BMI-waarden in het percentiel 95 zitten. Toelating voor deelname wordt geaccepteerd op basis van het verstrekken van een doktersverklaring.

  • De akkoordverklaring voor inzage in de medische gegevens op het registratieformulier ondertekenen.

  • De aanbevelingen in het programma volgen zoals hieronder beschreven. Daarnaast moet het tempo van het gewichtsverlies nauwlettend in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat het niet te snel gaat.

 • De volgende personen kunnen niet aan het programma deelnemen: kinderen jonger dan 13 jaar, personen die zijn gediagnosticeerd met boulimia nervosa, personen waarbij het gewicht minder dan 3 kilo boven de laagste waarde in de WW gewichtstabel ligt, en zwangere vrouwen.

 • Onze website en internetproducten zijn niet geschikt voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar.

 • Als je onder behandeling bent voor een ziekte, voorgeschreven medicijnen slikt of een therapeutisch dieet volgt ter behandeling van een ziekte, is het belangrijk om het WW programma met de arts te overleggen. Aanpassingen die een arts aan het programma doet, moeten worden opgevolgd.

 • Het WW programma is ontwikkeld voor een veilig gewichtsverlies van maximaal 1 kilo per week (na de eerste drie weken). Als je sneller afvalt, moet je de richtlijnen van het programma opnieuw bekijken en indien nodig aanpassen, om een te snel gewichtsverlies te voorkomen. Door het programma niet te volgen zoals het is bedoeld, kunnen er gezondheidscomplicaties ontstaan die te maken hebben met snel gewichtsverlies.

 • Het is niet verplicht om een streefgewicht in te stellen om deel te mogen nemen aan WW. Je kunt er ook voor kiezen om op je huidige gewicht te blijven terwijl je gezonde gewoontes ontwikkelt.

 • We raden je aan om een keer per week op de weegschaal te gaan staan. Als je gewicht niet meer voldoet aan de richtlijnen voor een gezond gewicht, raadt WW je aan om je doelen voor deelname aan WW met een arts te bespreken. WW geeft een doel voor voedingsinname dat een gezond gewicht bevordert. Door het programma niet te volgen zoals het is bedoeld, kunnen er gezondheidscomplicaties ontstaan die te maken hebben met een laag lichaamsgewicht.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onze gebruiksvoorwaarden. ​